💕 🤝 fríєndshíp jαr spєll 🤝 💕

Updated: Mar 14, 2019

Posted by ⚜ The Blessed Bee ⚜


🤝 fríєndshíp jαr spєll 💕

hєrєs α fríєndshíp jαr spєll ívє mαdє fσr чσu.

collect αll чσu cαn, suвstítutíσns αrє αllσwєd вut єvєrч íngrєdíєnt ís hαnd chσsєn tσ crєαtє lσvíng fríєndshíps.

gαthєr:

🌟rσsє quαrtz (fσr fríєndshíp)

🌟αllspícє (fσr fríєndlч íntєrαctíσns & luck)

🌟cαrnαtíσn pєtαls(dєєpєns rєlαtíσnshíps)

🌟hímαlαчαn sαlt (вαníshєs єvíl/вαd íntєnt)

🌟lαvєndєr (fσr pєαcє & hαrmσnч)

🌟cαtníp (tσ prσmσtє lσvє & hαppínєss)

🌟α pínk, чєllσw σr purplє ríввσn/cαndlє wαх tσ drєss ít wíth


lєts gєt tσ wσrk!:


чσu cαn chσσsє tσ lαчєr чσur íngrєdíєnts σr чσu cαn hαvє ít míх ín tσgєthєr. íf чσu hαvє sαgє чσu cαn purífч чσur jαr ín thє smσkє αs чσu gσ.


✨gєt αn єmptч jαr σr вσttlє σf чσur chσσsíng.


✨αdd thє cαtníp tσ вuíld α fσundαtíσn σf lσvє & hαppínєss.


✨αdd sσmє hímαlαчαn sαlt, tσ вríng σnlч gσσd thíngs.


✨αdd thє lαvєndєr вít вч вít. thínk σf hσw hαrmσníσus чσu wíll вє tσgєthєr.


✨αdd чσur cαrnαtíσn pєtαls. ímαgínє hσw clσsє чσu twσ wíll вє.


✨αdd thє αllspícє, thínk σf hσw luckч чσu αrє tσ hαvє thís pєrsσn αs чσur fríєnd.


✨fínαllч, αdd чσur rσsє quαrtz crчstαl. ímαgínє thє lσvє чσu вríng tσ thís rєlαtíσnshíp íncrєαsє tєn fσld!


✨chαnt “α fríєnd untíl thє єnd, thís jαr shαll lєnd” αnd sєαl чσur вσttlє.


✨drєss wíth чσur ríввσn/wαх.


í hσpє thís hєlpєd чσu. íf чσu hαvє αnчmσrє quєstíσns σr just nєєd α fríєnd, ím αlwαчs hєrє. чσu cαn nєvєr hαvє tσσ mαnч wítchч fríєnds! 🙌


~thє вlєssєd вєє 🌸🐝

5 views0 comments

Recent Posts

See All