💗α smαll sєlf lσvє αltαr✨🌙

💗 α smαll sєlf lσvє αltαr ✨🌙 💗


fσr thє wítch whσ nєєds α líttlє mσrє lσvє. íf чσu fínd чσur unαвlє tσ rєlαх αnd чσur sєlf cσnfídєncє ís dwíndlíng, nєvєr fєαr вєcαusє thís вusч вєє hαs sσmє ídєαs tσ kєєp чσu mσtívαtєd thís mσnth! thєrє αrє sσ mαnч thíngs чσu cαn dσ wíth thís, thєsє αrє just α fєw ídєαs. thє pσssíвílítíєs αrє єndlєss! íf чσud líkє tσ stαrt wíth α prєttч clσth σr scαrf αs thє вαsє fσr чσur αltαr gσ fσr ít! thís ís чσur sαcrєd spαcє sσ dσ whαt fєєls ríght.

hєrє αrє thє αspєcts í usєd :


💎 crystals


crчstαls cαn вє usєd tσ sчmвσlísє єlєmєnts σn чσur αltαr. thєч αrє pσwєful hєαlíng tσσls вєcαusє thєч cαn mαíntαín α cσnstαnt víвrαtíσn. чσu cαn símplч plαcє thєm thєrє ín α grσup σr mαkє α crчstαl gríd. lєt thє crчstαls cαll σut tσ чσu whєrє thєч wσuld líkє tσ вє plαcєd. thє rєsults wíll вє вєαutíful. ✨ sσmє σf thє crчstαls í usєd whєrє rσsє quαrtz (αnd α lσf σf ít fσr sєlf lσvє!), lєmσn jαdє, cαrnєlíαn, cítrínє, σpαl & σвsídíαn. í αlsσ hαvє α gígαntíc αmєthчst вєcαusє í fínd ít вríngs sσ much єnєrgч tσ mч αltαr.


🕯️candles


í αm usíng α mαrч mαgdєlєnє cαndlє whích ís whítє. church cαndlєs αrє usuαllч whítє, thus whítє cαndlєs αrє αssσcíαtєd wíth prαчєr, rєmєmвrαncє, αnd dєvσtíσn. чσu mαч chσσsє whαtєvєr cσlσr cαndlє чσu wσuld líkє tσ usєd вαsєd σn whαt єlєmєnts чσu wαnt dísplαчєd σn чσur αltαr.🐚shells and other nature items


чσu cαn usє αnч ítєms fσund ín nαturє tσ dísplαч σn чσur αltαr thαt чσu sєє fít. í chσsє α scαllσp shєll вєcαusє íts sчmвσlísm rєlαtєs tσ the twσ lαчєrs σf thє humαn cσndítíσn; thє phчsícαl αnd thє spírítuαl.


💄 oils, lipsticks & other beauty products


αdσrn чσur αltαr wíth thíngs tσ вєαutífч чσursєlf. чσu cαn єvєn put єхístíng вєαutч prσducts íntσ fαncч jαrs σr cσntαínєrs αnd αpplч thєm whєn чσu αrє αt чσur αltαr.


👼pictures of a spirit guide, animal totem, god or goddess


чσu cαn usє pícturєs σf σвjєcts íf чσu wísh tσ rєprєsєnt αn ínspíríng spírítuαl guídє σn чσur αltαr. ít mαч вє whσєvєr чσu chσσsє вαsєd σn чσur вєlíєfs. í αm usíng thє mαrч mαgdαlєnє cαndlє, wíth α scαllσp tσ rєprєsєnt st. jαmєs.


🌿 herbs & spices


чσu mαч usє hєrвs αnd spícєs tσ dísplαч cєrtαín єlєmєnts σr sчmвσlísm σn чσur αltαr. í usєd cínnαmσn, whích hαs mαlє єnєrgч.cínnαmσn ís α sun-rєlαtєd íngrєdíєnt ít ís thσught tσ вє usєful ín prσtєctíσn mαgíc αs wєll αs fσr σthєr usєs such αs prσspєrítч, lσvє, hєαlth, vígσr & líвídσ. lσσkíng up “gєnєrαl cσrrєspσndαncєs” σr α símplє íntєrnєt sєαrch σf thє spєcífíc mαgíckαl mєαníng σf thє σвjєct mαч hєlp чσu. σnє σf thє вєst sítєs tσ fínd thєm αrє σn http://hєrвαlríσt.tumвlr.cσm


🏺 spell jars


mαnч fσlk mαgíc trαdítíσns usє jαrs, вσttlєs & σthєr cσntαínєrs ín spєllwσrk. thєír usєs vαrч σn thє íngrєdíєnts usєd αs wєll αs σthєr єlєmєnts σf thє вσttlє. thє íngrєdíєnts thαt í usєd fσr mч вσttlє wєrє:


🌿 sαlt; fσr prσtєctíσn,

🌿 cínnαmσn; fσr succєss & prσspєrítч,

🌿 tumєríc; fσr cσnfídєncє, cσurαgє & strєngth,

🌿 lαvєndєr; fσr вlєssíngs,

🌿 fєvєrfєw; fσr prσtєctíσn & вαníshíng unwαntєd ínfluєncєs,

🌿 & cαtníp; fσr cαt mαgíck, lσvє, вєαutч, hαppínєss..


🕯thє jαr ís sєαlєd wíth rєd wαх tσ rєprєsєnt lσvє & vítαlítч & whítє wαх tσ rєprєsєnt hєαlíng, nєw вєgínníngs, αnd spírítuαl grσwth.


íf thєrє αrє αnч wítchєs whσ nєєd sσmє suppσrt í αm αlwαчs hєrє! í αm αlwαчs wíllíng tσ mαkє nєw wítchч fríєnds. í fєєl líkє wє hαvє such α grєαt cσmmunítч σn tumвlr αnd ím hαppч tσ вє α pαrt σf ít!


🌙An it harm none, do what ye will.

вÿ ☽● thє вlєssєd вєє ●☾ 🌸🐝

11 views0 comments

Recent Posts

See All